Shop Beer, Wine & Spirits For Everyday Great Value | NTUC FairPrice
Search
Shopping cart
Cart
Filter

FILTER BY

Country/place of origin

Japan(395)

Brand

Kirei(47)
Takara(31)
Komasa(24)
Shirayuki(17)
Suntory(16)
Sawanotsuru(15)
Nikka(13)
Oak & Barrel(13)
Choya(11)
Hakutsuru(8)
Dassai(7)
Hakkaisan(7)
Kiku-Masamune(7)
Kirin(6)
Asahi(6)
Ozeki(5)
Hakushika(5)
Iichiko(5)
Kikusui(5)
Meiri(4)
Tamano Hikari(4)
Kokoro(4)
Shinobu(4)
Mercian Wine(4)
Hakubotan(3)
Sekai Itto(3)
Kyushu Cowboy(3)
Sengetsu(3)
Calpis(3)
Nishi Shuzo(3)
Okunomatsu(3)
Aseed(3)
Masumi(3)
House of Nikka(3)
Komasa Japanese Craft Gin(3)
Gekkeikan(3)
Kubota(3)
Ginrei Gassan(2)
Niigata(2)
Kanjuku(2)
Hakushika(2)
Ki No Bi(2)
Mio(2)
Sawanotsuru Kouji(2)
CHATEAU MERCIAN(2)
Baeren(2)
Awamori(2)
Takamine(2)
Mars(2)
Aichi(1)
Kinnuura(1)
Kirishima(1)
Koi Shiso(1)
Kinkushu(1)
Kokuryu(1)
Kingodo(1)
Ki No Tea(1)
Koshino Tosetsuka(1)
Koshinokanchubai(1)
Ki No Bi Sei(1)
Kanomori(1)
L'Orient(1)
Iwai(1)
Imoya(1)
Imamuraya(1)
House of Suntory(1)
Midori Melon(1)
House Brand(1)
Momokawa(1)
Hibiki(1)
Hanagaki(1)
Hamaotome(1)
Hakushu(1)
Ohshukubai(1)
Hakuryu(1)
Orion(1)
Hakodate(1)
Raiden(1)
Ryuku(1)
Saito(1)
Sapporo(1)
Sasanokawa(1)
Sawa(1)
Godo(1)
Fukuyama(1)
S&B(1)
Sekai Itto (1)
Dewazakura(1)
Campeny(1)
Bunkajin(1)
Shirakawago(1)
Shirataki(1)
Asakura(1)
Sugimoto(1)
Ao No Umi(1)
Tahuna(1)
Ante(1)
Amanoto(1)
Akashi(1)
The Kurayoshi(1)
View more
View less

Price

$3 - $5(4)
$5 - $10(33)
$10 - $25(79)
>$25(282)

Promotions

Weekly Deals(1)
Support Local(364)

FILTER BY

Country/place of origin

Japan(395)

Brand

Kirei(47)
Takara(31)
Komasa(24)
Shirayuki(17)
Suntory(16)
Sawanotsuru(15)
Nikka(13)
Oak & Barrel(13)
Choya(11)
Hakutsuru(8)
Dassai(7)
Hakkaisan(7)
Kiku-Masamune(7)
Kirin(6)
Asahi(6)
Ozeki(5)
Hakushika(5)
Iichiko(5)
Kikusui(5)
Meiri(4)
Tamano Hikari(4)
Kokoro(4)
Shinobu(4)
Mercian Wine(4)
Hakubotan(3)
Sekai Itto(3)
Kyushu Cowboy(3)
Sengetsu(3)
Calpis(3)
Nishi Shuzo(3)
Okunomatsu(3)
Aseed(3)
Masumi(3)
House of Nikka(3)
Komasa Japanese Craft Gin(3)
Gekkeikan(3)
Kubota(3)
Ginrei Gassan(2)
Niigata(2)
Kanjuku(2)
Hakushika(2)
Ki No Bi(2)
Mio(2)
Sawanotsuru Kouji(2)
CHATEAU MERCIAN(2)
Baeren(2)
Awamori(2)
Takamine(2)
Mars(2)
Aichi(1)
Kinnuura(1)
Kirishima(1)
Koi Shiso(1)
Kinkushu(1)
Kokuryu(1)
Kingodo(1)
Ki No Tea(1)
Koshino Tosetsuka(1)
Koshinokanchubai(1)
Ki No Bi Sei(1)
Kanomori(1)
L'Orient(1)
Iwai(1)
Imoya(1)
Imamuraya(1)
House of Suntory(1)
Midori Melon(1)
House Brand(1)
Momokawa(1)
Hibiki(1)
Hanagaki(1)
Hamaotome(1)
Hakushu(1)
Ohshukubai(1)
Hakuryu(1)
Orion(1)
Hakodate(1)
Raiden(1)
Ryuku(1)
Saito(1)
Sapporo(1)
Sasanokawa(1)
Sawa(1)
Godo(1)
Fukuyama(1)
S&B(1)
Sekai Itto (1)
Dewazakura(1)
Campeny(1)
Bunkajin(1)
Shirakawago(1)
Shirataki(1)
Asakura(1)
Sugimoto(1)
Ao No Umi(1)
Tahuna(1)
Ante(1)
Amanoto(1)
Akashi(1)
The Kurayoshi(1)
View more
View less

Price

$3 - $5(4)
$5 - $10(33)
$10 - $25(79)
>$25(282)

Promotions

Weekly Deals(1)
Support Local(364)

SORT BY

Relevancy

Sort By

Relevancy

SORT BY

Relevancy

SORT BY

Relevancy

Sort By

Relevancy

SORT BY

Relevancy

Filter

FILTER BY

Country/place of origin

Japan(395)

Brand

Kirei(47)
Takara(31)
Komasa(24)
Shirayuki(17)
Suntory(16)
Sawanotsuru(15)
Nikka(13)
Oak & Barrel(13)
Choya(11)
Hakutsuru(8)
Dassai(7)
Hakkaisan(7)
Kiku-Masamune(7)
Kirin(6)
Asahi(6)
Ozeki(5)
Hakushika(5)
Iichiko(5)
Kikusui(5)
Meiri(4)
Tamano Hikari(4)
Kokoro(4)
Shinobu(4)
Mercian Wine(4)
Hakubotan(3)
Sekai Itto(3)
Kyushu Cowboy(3)
Sengetsu(3)
Calpis(3)
Nishi Shuzo(3)
Okunomatsu(3)
Aseed(3)
Masumi(3)
House of Nikka(3)
Komasa Japanese Craft Gin(3)
Gekkeikan(3)
Kubota(3)
Ginrei Gassan(2)
Niigata(2)
Kanjuku(2)
Hakushika(2)
Ki No Bi(2)
Mio(2)
Sawanotsuru Kouji(2)
CHATEAU MERCIAN(2)
Baeren(2)
Awamori(2)
Takamine(2)
Mars(2)
Aichi(1)
Kinnuura(1)
Kirishima(1)
Koi Shiso(1)
Kinkushu(1)
Kokuryu(1)
Kingodo(1)
Ki No Tea(1)
Koshino Tosetsuka(1)
Koshinokanchubai(1)
Ki No Bi Sei(1)
Kanomori(1)
L'Orient(1)
Iwai(1)
Imoya(1)
Imamuraya(1)
House of Suntory(1)
Midori Melon(1)
House Brand(1)
Momokawa(1)
Hibiki(1)
Hanagaki(1)
Hamaotome(1)
Hakushu(1)
Ohshukubai(1)
Hakuryu(1)
Orion(1)
Hakodate(1)
Raiden(1)
Ryuku(1)
Saito(1)
Sapporo(1)
Sasanokawa(1)
Sawa(1)
Godo(1)
Fukuyama(1)
S&B(1)
Sekai Itto (1)
Dewazakura(1)
Campeny(1)
Bunkajin(1)
Shirakawago(1)
Shirataki(1)
Asakura(1)
Sugimoto(1)
Ao No Umi(1)
Tahuna(1)
Ante(1)
Amanoto(1)
Akashi(1)
The Kurayoshi(1)
View more
View less

Price

$3 - $5(4)
$5 - $10(33)
$10 - $25(79)
>$25(282)

Promotions

Weekly Deals(1)
Support Local(364)

FILTER BY

Country/place of origin

Japan(395)

Brand

Kirei(47)
Takara(31)
Komasa(24)
Shirayuki(17)
Suntory(16)
Sawanotsuru(15)
Nikka(13)
Oak & Barrel(13)
Choya(11)
Hakutsuru(8)
Dassai(7)
Hakkaisan(7)
Kiku-Masamune(7)
Kirin(6)
Asahi(6)
Ozeki(5)
Hakushika(5)
Iichiko(5)
Kikusui(5)
Meiri(4)
Tamano Hikari(4)
Kokoro(4)
Shinobu(4)
Mercian Wine(4)
Hakubotan(3)
Sekai Itto(3)
Kyushu Cowboy(3)
Sengetsu(3)
Calpis(3)
Nishi Shuzo(3)
Okunomatsu(3)
Aseed(3)
Masumi(3)
House of Nikka(3)
Komasa Japanese Craft Gin(3)
Gekkeikan(3)
Kubota(3)
Ginrei Gassan(2)
Niigata(2)
Kanjuku(2)
Hakushika(2)
Ki No Bi(2)
Mio(2)
Sawanotsuru Kouji(2)
CHATEAU MERCIAN(2)
Baeren(2)
Awamori(2)
Takamine(2)
Mars(2)
Aichi(1)
Kinnuura(1)
Kirishima(1)
Koi Shiso(1)
Kinkushu(1)
Kokuryu(1)
Kingodo(1)
Ki No Tea(1)
Koshino Tosetsuka(1)
Koshinokanchubai(1)
Ki No Bi Sei(1)
Kanomori(1)
L'Orient(1)
Iwai(1)
Imoya(1)
Imamuraya(1)
House of Suntory(1)
Midori Melon(1)
House Brand(1)
Momokawa(1)
Hibiki(1)
Hanagaki(1)
Hamaotome(1)
Hakushu(1)
Ohshukubai(1)
Hakuryu(1)
Orion(1)
Hakodate(1)
Raiden(1)
Ryuku(1)
Saito(1)
Sapporo(1)
Sasanokawa(1)
Sawa(1)
Godo(1)
Fukuyama(1)
S&B(1)
Sekai Itto (1)
Dewazakura(1)
Campeny(1)
Bunkajin(1)
Shirakawago(1)
Shirataki(1)
Asakura(1)
Sugimoto(1)
Ao No Umi(1)
Tahuna(1)
Ante(1)
Amanoto(1)
Akashi(1)
The Kurayoshi(1)
View more
View less

Price

$3 - $5(4)
$5 - $10(33)
$10 - $25(79)
>$25(282)

Promotions

Weekly Deals(1)
Support Local(364)

Beer, Wine & Spirits

398 products
Filter

FILTER BY

Country/place of origin

Japan(395)

Brand

Kirei(47)
Takara(31)
Komasa(24)
Shirayuki(17)
Suntory(16)
Sawanotsuru(15)
Nikka(13)
Oak & Barrel(13)
Choya(11)
Hakutsuru(8)
Dassai(7)
Hakkaisan(7)
Kiku-Masamune(7)
Kirin(6)
Asahi(6)
Ozeki(5)
Hakushika(5)
Iichiko(5)
Kikusui(5)
Meiri(4)
Tamano Hikari(4)
Kokoro(4)
Shinobu(4)
Mercian Wine(4)
Hakubotan(3)
Sekai Itto(3)
Kyushu Cowboy(3)
Sengetsu(3)
Calpis(3)
Nishi Shuzo(3)
Okunomatsu(3)
Aseed(3)
Masumi(3)
House of Nikka(3)
Komasa Japanese Craft Gin(3)
Gekkeikan(3)
Kubota(3)
Ginrei Gassan(2)
Niigata(2)
Kanjuku(2)
Hakushika(2)
Ki No Bi(2)
Mio(2)
Sawanotsuru Kouji(2)
CHATEAU MERCIAN(2)
Baeren(2)
Awamori(2)
Takamine(2)
Mars(2)
Aichi(1)
Kinnuura(1)
Kirishima(1)
Koi Shiso(1)
Kinkushu(1)
Kokuryu(1)
Kingodo(1)
Ki No Tea(1)
Koshino Tosetsuka(1)
Koshinokanchubai(1)
Ki No Bi Sei(1)
Kanomori(1)
L'Orient(1)
Iwai(1)
Imoya(1)
Imamuraya(1)
House of Suntory(1)
Midori Melon(1)
House Brand(1)
Momokawa(1)
Hibiki(1)
Hanagaki(1)
Hamaotome(1)
Hakushu(1)
Ohshukubai(1)
Hakuryu(1)
Orion(1)
Hakodate(1)
Raiden(1)
Ryuku(1)
Saito(1)
Sapporo(1)
Sasanokawa(1)
Sawa(1)
Godo(1)
Fukuyama(1)
S&B(1)
Sekai Itto (1)
Dewazakura(1)
Campeny(1)
Bunkajin(1)
Shirakawago(1)
Shirataki(1)
Asakura(1)
Sugimoto(1)
Ao No Umi(1)
Tahuna(1)
Ante(1)
Amanoto(1)
Akashi(1)
The Kurayoshi(1)
View more
View less

Price

$3 - $5(4)
$5 - $10(33)
$10 - $25(79)
>$25(282)

Promotions

Weekly Deals(1)
Support Local(364)

FILTER BY

Country/place of origin

Japan(395)

Brand

Kirei(47)
Takara(31)
Komasa(24)
Shirayuki(17)
Suntory(16)
Sawanotsuru(15)
Nikka(13)
Oak & Barrel(13)
Choya(11)
Hakutsuru(8)
Dassai(7)
Hakkaisan(7)
Kiku-Masamune(7)
Kirin(6)
Asahi(6)
Ozeki(5)
Hakushika(5)
Iichiko(5)
Kikusui(5)
Meiri(4)
Tamano Hikari(4)
Kokoro(4)
Shinobu(4)
Mercian Wine(4)
Hakubotan(3)
Sekai Itto(3)
Kyushu Cowboy(3)
Sengetsu(3)
Calpis(3)
Nishi Shuzo(3)
Okunomatsu(3)
Aseed(3)
Masumi(3)
House of Nikka(3)
Komasa Japanese Craft Gin(3)
Gekkeikan(3)
Kubota(3)
Ginrei Gassan(2)
Niigata(2)
Kanjuku(2)
Hakushika(2)
Ki No Bi(2)
Mio(2)
Sawanotsuru Kouji(2)
CHATEAU MERCIAN(2)
Baeren(2)
Awamori(2)
Takamine(2)
Mars(2)
Aichi(1)
Kinnuura(1)
Kirishima(1)
Koi Shiso(1)
Kinkushu(1)
Kokuryu(1)
Kingodo(1)
Ki No Tea(1)
Koshino Tosetsuka(1)
Koshinokanchubai(1)
Ki No Bi Sei(1)
Kanomori(1)
L'Orient(1)
Iwai(1)
Imoya(1)
Imamuraya(1)
House of Suntory(1)
Midori Melon(1)
House Brand(1)
Momokawa(1)
Hibiki(1)
Hanagaki(1)
Hamaotome(1)
Hakushu(1)
Ohshukubai(1)
Hakuryu(1)
Orion(1)
Hakodate(1)
Raiden(1)
Ryuku(1)
Saito(1)
Sapporo(1)
Sasanokawa(1)
Sawa(1)
Godo(1)
Fukuyama(1)
S&B(1)
Sekai Itto (1)
Dewazakura(1)
Campeny(1)
Bunkajin(1)
Shirakawago(1)
Shirataki(1)
Asakura(1)
Sugimoto(1)
Ao No Umi(1)
Tahuna(1)
Ante(1)
Amanoto(1)
Akashi(1)
The Kurayoshi(1)
View more
View less

Price

$3 - $5(4)
$5 - $10(33)
$10 - $25(79)
>$25(282)

Promotions

Weekly Deals(1)
Support Local(364)

SORT BY

Relevancy

Sort By

Relevancy

SORT BY

Relevancy

SORT BY

Relevancy

Sort By

Relevancy

SORT BY

Relevancy

Filter

FILTER BY

Country/place of origin

Japan(395)

Brand

Kirei(47)
Takara(31)
Komasa(24)
Shirayuki(17)
Suntory(16)
Sawanotsuru(15)
Nikka(13)
Oak & Barrel(13)
Choya(11)
Hakutsuru(8)
Dassai(7)
Hakkaisan(7)
Kiku-Masamune(7)
Kirin(6)
Asahi(6)
Ozeki(5)
Hakushika(5)
Iichiko(5)
Kikusui(5)
Meiri(4)
Tamano Hikari(4)
Kokoro(4)
Shinobu(4)
Mercian Wine(4)
Hakubotan(3)
Sekai Itto(3)
Kyushu Cowboy(3)
Sengetsu(3)
Calpis(3)
Nishi Shuzo(3)
Okunomatsu(3)
Aseed(3)
Masumi(3)
House of Nikka(3)
Komasa Japanese Craft Gin(3)
Gekkeikan(3)
Kubota(3)
Ginrei Gassan(2)
Niigata(2)
Kanjuku(2)
Hakushika(2)
Ki No Bi(2)
Mio(2)
Sawanotsuru Kouji(2)
CHATEAU MERCIAN(2)
Baeren(2)
Awamori(2)
Takamine(2)
Mars(2)
Aichi(1)
Kinnuura(1)
Kirishima(1)
Koi Shiso(1)
Kinkushu(1)
Kokuryu(1)
Kingodo(1)
Ki No Tea(1)
Koshino Tosetsuka(1)
Koshinokanchubai(1)
Ki No Bi Sei(1)
Kanomori(1)
L'Orient(1)
Iwai(1)
Imoya(1)
Imamuraya(1)
House of Suntory(1)
Midori Melon(1)
House Brand(1)
Momokawa(1)
Hibiki(1)
Hanagaki(1)
Hamaotome(1)
Hakushu(1)
Ohshukubai(1)
Hakuryu(1)
Orion(1)
Hakodate(1)
Raiden(1)
Ryuku(1)
Saito(1)
Sapporo(1)
Sasanokawa(1)
Sawa(1)
Godo(1)
Fukuyama(1)
S&B(1)
Sekai Itto (1)
Dewazakura(1)
Campeny(1)
Bunkajin(1)
Shirakawago(1)
Shirataki(1)
Asakura(1)
Sugimoto(1)
Ao No Umi(1)
Tahuna(1)
Ante(1)
Amanoto(1)
Akashi(1)
The Kurayoshi(1)
View more
View less

Price

$3 - $5(4)
$5 - $10(33)
$10 - $25(79)
>$25(282)

Promotions

Weekly Deals(1)
Support Local(364)

FILTER BY

Country/place of origin

Japan(395)

Brand

Kirei(47)
Takara(31)
Komasa(24)
Shirayuki(17)
Suntory(16)
Sawanotsuru(15)
Nikka(13)
Oak & Barrel(13)
Choya(11)
Hakutsuru(8)
Dassai(7)
Hakkaisan(7)
Kiku-Masamune(7)
Kirin(6)
Asahi(6)
Ozeki(5)
Hakushika(5)
Iichiko(5)
Kikusui(5)
Meiri(4)
Tamano Hikari(4)
Kokoro(4)
Shinobu(4)
Mercian Wine(4)
Hakubotan(3)
Sekai Itto(3)
Kyushu Cowboy(3)
Sengetsu(3)
Calpis(3)
Nishi Shuzo(3)
Okunomatsu(3)
Aseed(3)
Masumi(3)
House of Nikka(3)
Komasa Japanese Craft Gin(3)
Gekkeikan(3)
Kubota(3)
Ginrei Gassan(2)
Niigata(2)
Kanjuku(2)
Hakushika(2)
Ki No Bi(2)
Mio(2)
Sawanotsuru Kouji(2)
CHATEAU MERCIAN(2)
Baeren(2)
Awamori(2)
Takamine(2)
Mars(2)
Aichi(1)
Kinnuura(1)
Kirishima(1)
Koi Shiso(1)
Kinkushu(1)
Kokuryu(1)
Kingodo(1)
Ki No Tea(1)
Koshino Tosetsuka(1)
Koshinokanchubai(1)
Ki No Bi Sei(1)
Kanomori(1)
L'Orient(1)
Iwai(1)
Imoya(1)
Imamuraya(1)
House of Suntory(1)
Midori Melon(1)
House Brand(1)
Momokawa(1)
Hibiki(1)
Hanagaki(1)
Hamaotome(1)
Hakushu(1)
Ohshukubai(1)
Hakuryu(1)
Orion(1)
Hakodate(1)
Raiden(1)
Ryuku(1)
Saito(1)
Sapporo(1)
Sasanokawa(1)
Sawa(1)
Godo(1)
Fukuyama(1)
S&B(1)
Sekai Itto (1)
Dewazakura(1)
Campeny(1)
Bunkajin(1)
Shirakawago(1)
Shirataki(1)
Asakura(1)
Sugimoto(1)
Ao No Umi(1)
Tahuna(1)
Ante(1)
Amanoto(1)
Akashi(1)
The Kurayoshi(1)
View more
View less

Price

$3 - $5(4)
$5 - $10(33)
$10 - $25(79)
>$25(282)

Promotions

Weekly Deals(1)
Support Local(364)